Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

artefakt - význam cudzieho slova

dielo ľudských rúk, umelý výrobok; prehistorický kamenný alebo kostený nástroj; umelo vzniknutá alebo pozmenená štruktúra buniek