Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

arteterapia - význam cudzieho slova

druh psychoterapie využívajúci výtvarnú činnosť pacientov