Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

arteterapia – význam cudzieho slova

druh psychoterapie využívajúci výtvarnú činnosť pacientov