Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ars nova – význam cudzieho slova

obdobie vývoja európskej hudby v 14. a 15. storočí