Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ars rediviva - význam cudzieho slova

v hudbe úsilie o oživenie starých hudobných štýlov