Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

artdesign – význam cudzieho slova

umelecký dizajn