Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

artdesign - význam cudzieho slova

umelecký dizajn