Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

artikula - význam cudzieho slova

článok zmluvy, zákona a pod.; odstavec; presne formulovaná požiadavka