Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

PaeDr. – význam cudzieho slova

paedagogiae doctor, doktor pedagogických vied