Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

paakt – význam cudzieho slova

úplne zmätočný, neplatný právny akt