Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

pa- – význam cudzieho slova

predpona s významom nepravý, falošný, lživý, zvyškový