Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

pagina - význam cudzieho slova

číslovaná strana knihy, najmä účtovnej; číslo stránky