Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

pactum de contrahendo – význam cudzieho slova

zmluva o budúcej zmluve, v ktorej si účastníci sľubujú plnenie určitej povinnosti, ale až po podpísaní ďalšej zmluvy