Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

pacient - význam cudzieho slova

chorý človek v lekárskej starostlivosti, osoba, ktorá sa lieči