Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

pachy- - význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom hrúbka