Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

pacemaker – význam cudzieho slova

prístroj stimulujúci činnosť srdca elektrickými impulzmi; kardiostimulátor