Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

pacht – význam cudzieho slova

nájom veci alebo práva a zmluva o tom