Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

Pandorina skrinka - význam cudzieho slova

prameň všetkého zla a biedy, podľa starogréckej báje o skrinke, ktorú dostala Pandora od bohov a z ktorej vypustila na svet utrpenie a biedu