Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

pansofia – význam cudzieho slova

všeobecná múdrosť a vzdelanosť; v 16. a 17. storočí pokusy o spojenie vedy a náboženstva do jednej vedy; podľa J. A. Komenského súborné encyklopedické vedomosti