Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

panel – význam cudzieho slova

plošný stavebný diel, najčastejšie betónový; rozvodná doska; montážna doska nejakého prístroja a pod.