Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

panenteizmus – význam cudzieho slova

názor na svet ako stelesnenie boha