Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

panenteizmus - význam cudzieho slova

názor na svet ako stelesnenie boha