Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

panteizmus – význam cudzieho slova

učenie o jednote boha a prírody