Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

panteizmus - význam cudzieho slova

učenie o jednote boha a prírody