Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

pangermanizmus - význam cudzieho slova

nemecká teória aj prax usilujúca pod zámienkou zjednotenia všetkých Nemcov o ovládnutie susedných, predovšetkým slovanských národov