Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

pantaleon – význam cudzieho slova

kladivkový cimbal zo 17. storočia, predchodca kladivkového klavíra