Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

panem et circenses – význam cudzieho slova

chlieb a hry; heslo starorímskych vládcov na utlmenie nespokojnosti ľudu