Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

panika – význam cudzieho slova

zdesenie, zmätok, strata rozvahy; nekontrolovateľný a nezvládnuteľný zmätok veľkého davu ľudí