Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

Pentateuch – význam cudzieho slova

päť kníh Mojžišových Starého zákona