Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

penis – význam cudzieho slova

mužský pohlavný orgán, falus; mužský pohlavný orgán slúžiaci na pohlavný styk a na močenie.