Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

peplopauza – význam cudzieho slova

horná hranica vrstvy atmosféry do výšky 1500 – 2000 metrov, v ktorej sa často vyskytuje inverzia teploty vzduchu