Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

penta- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom päť