Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

penitencia – význam cudzieho slova

ľútosť, pokánie