Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

pentameter – význam cudzieho slova

druh časomerného verša