Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

pentatlon – význam cudzieho slova

klasický ľahkoatletický päťboj – beh, skok do diaľky, hod diskom a oštepom a zápas