Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

penzum – význam cudzieho slova

presne určená pracovná úloha; množstvo denne určenej práce