Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

penzia – význam cudzieho slova

dôchodok; dávka dennej stravy poskytovaná ubytovacím zariadením