Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

R R – význam cudzieho slova

v matematike značka pre pravý uhol; vo fyzike značka pre rezistenciu; predtým pre röntgen