Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rad – význam cudzieho slova

staršia jednotka pre dávku ionizujúceho žiarenia; značka pre radián