Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

racionalita – význam cudzieho slova

rozumové chápanie, rozumový, racionálny prístup