Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rachi-, rachio- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom chrbtica, chrbticový