Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

radar – význam cudzieho slova

skratkové označenie pre zariadenie na elektromagnetické meranie vzdialeností, rozmerov a iných údajov cieľového predmetu, rádiolokátor