Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

radikula – význam cudzieho slova

korienok, embryonálna fáza vývoja koreňov rastlín