Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

racionalizmus – význam cudzieho slova

zdôrazňovanie rozumu ako nezávislého nástroja poznania so súčasným odmietaním skúseností a zmyslového vnímania; presvedčenie o neobmedzených schopnostiach ľudského rozumu