Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rabies – význam cudzieho slova

besnota