Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rabies - význam cudzieho slova

besnota