Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

radikalizmus – význam cudzieho slova

dôsledný spôsob myslenia a jednania; nekompromisná politická a iná verejná činnosť; bezohľadnosť, nezmieriteľnosť, riešenie za každú cenu