Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

SA – význam cudzieho slova

Sturm-Abteilung = úderný oddiel, útočný oddiel, nacistická uniformovaná organizácia, tzv. hnedé košele, založená A. Hitlerom v roku 1921