Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

sacharometer - význam cudzieho slova

prístroj na jednoduché určovanie obsahu cukru v roztokoch