Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

sahel – význam cudzieho slova

africký typ krajiny so suchomilnou vegetáciou na okraji Sahary, od Atlantiku až k Červenému moru