Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

sagacita – význam cudzieho slova

citlivosť, vnímavosť