Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

sadizmus – význam cudzieho slova

chorobný prejav pohlavného pudu ukájajúceho sa v telesnom týraní partnera; rozkoš z krutosti; sexuálna úchylka, pri ktorej jedinec dosahuje sexuálne uspokojenie týraním, ponižovaním druhej osoby, pôsobením bolesti, v niektorých útočných formách jej zabitím.