Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

saducej – význam cudzieho slova

člen sekty vyššieho kňazstva jeruzalemského chrámu, ktoré politicky a nábožensky viedlo Židov