Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

S S – význam cudzieho slova

značka pre síru; značka pre siemens; označenie najmenšej veľkosti odevov