Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

sabat - význam cudzieho slova

odpočinutie; v židovskom náboženstve deň odpočinku, sobota