Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

sabat – význam cudzieho slova

odpočinutie; v židovskom náboženstve deň odpočinku, sobota